El-motorcykel - Mängder med bra och miljövänliga elmotorcyklar

Typer av elmotorcyklar

El-Motorcykel

Det finns många olika typer och varianter på elmotorcyklar och de kan se ut lite hur som helst. Allt mer populära blir de trehjuliga elmotorcyklarna eftersom de är mer lättkörda, lättparkerad än både bilar eller traditionella motorcyklar med förbränningsmotorer.

Att äga en eldriven motorcykel är också med ekonomiskt eftersom du inte behöver tänkta på bränslekostnaden (mindre än 1 kr milen) och ett den kräver mindre service och slits mindre.

Funderar du på att skaffa en motorcykel och inte behöver åk mer än 200 km är det självklara valet en elmotorcykel.

Elcykel

Elcykel

En elcykel får ha en maximal effekt på 250 W och motor får inte användas i hastigehter högre än 24 km/h. Ytterligare ett krav på elcykeln är att man måste vrida runt tramporna för att motorn ska driva cykeln.

För att köra en elcykel ställs inga krav på hjälm även om det är rekommenderat att alltid använda cykelhjälm när man cyklar.

Moped klass II

Elmoped klass II

Elmopeder i Moped klass II är fordon med två, tre eller hjul med en motoreffekt på mer än 250 W. Elmopeden i Moped klass II får inte ha en större motor än 1 kW eller gå snabbare än 25 km/h. För att framföra en elmoped i klass I krävs förarbevis och man måste ha cykelhjälm eller godkänd mopedhjälm.

Moped klass I

Elmoped klass I

Elmopeder i Moped klass I är tvåhjuliga fordon med en motoreffekt på mer än 1000 W. Elmopeden i Moped klass I får inte ha en större motor än 4 kW eller gå snabbare än 45 km/h. För att köra en elmoped i klass I krävs mopedkörkort samt man måste bäre en godkänd mopedhjälm.

Lätt motorcykel

Lätt Elmotorcykel

En lätt el-motorcykel får ha maximalt en effekt av 11 kW och effekt/vikt-förhållandet får inte överstiga 0.1 kW/kg.

Ifall elmotorcykeln har tre hjul får motoreffekten uppgå till 15 kW och fortfarande klassas den som lätt motorcykel.

El-Scooter

El-scooter

Det finns ingen entydig definition på el-scooter utan en elscooter kan vara så skiftande fordon som ett 4-hjulig eldriven stol avsedd för den som har nedsatt rörelseförmåga till en eldriven sparkcykel där föraren står. De flesta förknippar dock el-scooter men en eldriven vespa som har visst skydd för knäna.

Fyrhjulig motorcykel

Fyrhjulig Elmotorcykel

En 4-hjulig elmotorcykel klassas som elmoped i Moped klass I om den har en motoreffekt under 4 kW och går under 45 km/h. Om effekten är under 1 kW klassas den som Moped klass II och då får åka maximalt 25 km/h. För effekter mellan 4 till 11 kW klassas 4-hjulingen lätt elmotorcykel. Alla fyrhjulingar med högre effekt än 11 kW definieras som tunga motorcyklar.

Trehjulig elmotorcykel

Trehjulig Elmotorcykel

En 3-hjulig elmotorcykel klassas som elmoped i Moped klass I om den har en motoreffekt under 4 kW och går under 45 km/h. Om effekten på trehjulingen är mindre än 1 kW klassas den som Moped klass II och då får ha en maximal hastighet av 25 km/h. För effekter mellan 4 till 15 kW klassas 3-hjulingen lätt motorcykel och för högre effekter än 15 kW defineras den som tung elmotorcykel.

Tung elmotorcykel

Tung Elmotorcykel

Som en tung elmotorcykel definieras alla elfordon på två eller fyra hjul som ha en motoreffekt på över 11 kW eller ett effekt/vikt-förhållandet på mer än 0.1 kW/kg samt alla trehjulad elfordon som har en effekt på mer än 15 kW.


All viktig fakta om El-motorcyklar

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om elmotorcyklar och elmopeder men även en del kul saker om eldrivna fordon.

Meny - El-motorcykel
Till förstasidan på www.el-motorcykel.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Varianter Bäst Nyheter